Nasze cele

Fundacja Feliksiaki

Celem Fundacji Feliksiaki jest działalność charytatywna, edukacyjna i promocyjna, w zakresie:

opieki i pomocy zwierzętom bezdomnym, porzuconym lub okrutnie traktowanym;

wspierania działań w zakresie zwalczania bezdomności zwierząt;

wspierania działań w zakresie ochrony zwierząt;

wspierania działań w zakresie ochrony środowiska i informowania o problemie wyżywienia ludzkości;

promocji zdrowia – propagowania i upowszechniania zdrowego stylu życia i żywienia,

uwzględniająca w szczególności:

humanitarną ochronę zwierząt,

ochronę zwierząt wolno żyjących,

wspieranie działań w zakresie ochrony środowiska i ekologii,

prowadzenie działalności edukacyjnej,

działalność charytatywną,

upowszechnianie i ochronę praw zwierząt,

wspieranie działań wolontariatu,

ochronę i promocję zdrowia.

Fundacja Feliksiaki realizuje swoje cele m.in. poprzez:

działalność charytatywną na rzecz zwierząt;

ograniczenie populacji zwierząt domowych poprzez sterylizację i kastrację;

pomoc finansową i rzeczową dla zwierząt;

współpracę z karmicielami i opiekunami bezdomnych zwierząt;

organizowanie opieki weterynaryjnej, leczenie potrzebujących zwierząt;

organizowanie adopcji zwierząt bezdomnych;

działalność edukacyjną, skierowaną do dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych, w zakresie opieki nad zwierzętami;

informowanie organów ścigania o przypadkach znęcania się nad zwierzętami oraz współpracę w zakresie ścigania winnych okrucieństwa wobec zwierząt.