Feliksów 29, 99-200 Poddębice
Poniedziałek – sobota: 9:00 – 15:00

Cele Fundacji Feliksiaki

Start . Nasze cele

Pomoc zwierzętom
skrzywdzonym przez los

nasze cele

Celem Fundacji Feliksiaki jest działalność charytatywna, edukacyjna i promocyjna w zakresie opieki i pomocy zwierzętom bezdomnym, porzuconym lub okrutnie traktowanym.

Na co dzień wspieramy działania w zakresie zwalczania bezdomności zwierząt oraz ich humanitarnej ochrony. Zachęcamy do wszelkich działań w zakresie ochrony środowiska i informowania o problemie wyżywienia ludzkości. Stawiamy na promocję zdrowia – propagowania i upowszechniania zdrowego stylu życia i żywienia. Nasza aktywność uwzględnia również ochronę zwierząt wolno żyjących oraz wspieranie działań wolontariatu.

  • Pragniemy stworzyć azyl dla wszystkich porzuconych zwierząt, które potrzebują przede wszystkim dużo miłości. Dlatego remontujemy budynek, który takim azylem się stanie. Możesz wesprzeć nas w tych działaniach: https://www.ratujemyzwierzaki.pl/nowachatadlafeliksiaka
  • Zwierzęta, które do nas trafiają, są diagnozowane i leczone. Kilkutygodniowe maluszki karmimy butelką, zapewniamy wszystkie niezbędne szczepienia, by zdrowo rosły. Zajmujemy się socjalizacją zwierzaków, przeprowadzamy sterylizację lub kastrację, by później oddać je w cudowne ręce nowych właścicieli.

Fundacja Feliksiaki realizuje swoje cele m.in. poprzez:

  • działalność charytatywną na rzecz zwierząt,
  • ograniczenie populacji zwierząt domowych poprzez sterylizację i kastrację,
  • pomoc finansową i rzeczową dla zwierząt,
  • współpracę z karmicielami i opiekunami bezdomnych zwierząt,
  • organizowanie opieki weterynaryjnej, leczenie potrzebujących zwierząt,
  • organizowanie adopcji zwierząt bezdomnych,
  • działalność edukacyjną, skierowaną do dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych, w zakresie opieki nad zwierzętami,
  • informowanie organów ścigania o przypadkach znęcania się nad zwierzętami oraz współpracę w zakresie ścigania winnych okrucieństwa wobec zwierząt.