Feliksów 29, 99-200 Poddębice
Poniedziałek – sobota: 9:00 – 15:00

Zasady adopcji

Start . Zasady adopcji

Zasady adopcji

Koty, które do nas trafiają, zawsze są po różnych przejściach – chore, porzucone, skrzywdzone. Dlatego też dokładamy szczególnych starań, aby dobrze wybrać dla nich NAJLEPSZEGO opiekuna.

Zasady adopcji kota:

  • Adoptować zwierzę może tylko osoba pełnoletnia.
  • Przed adopcją przeprowadzamy rozmowę (telefoniczną lub mailową) oraz wizytę przed- i poadopcyjną.
  • Adoptujący podpisuje z Fundacją Umowę adopcyjną.
  • Zwierzęta dowozimy do domu adopcyjnego. Nie ma możliwości odebrania kota bezpośrednio z Fundacji.

Zwierzęta oddawane przez nas są odrobaczone, zaszczepione i wysterylizowane/wykastrowane, jeśli wiek zwierzęcia na to pozwala.
Jeśli adoptowane jest zwierzę młodsze niż jest możliwość przeprowadzenia powyższych zabiegów, wówczas zapis o obowiązku sterylizacji/kastracji znajduje się w Umowie adopcyjnej.
Każde adoptowane zwierzę posiada książeczkę zdrowia ze stosownymi wpisami od lekarza weterynarii.

Adopcja małych kociąt (do 6 m-ca życia) jest możliwa tylko na tzw. „dokocenie” lub w „dwupaku/wielopaku”. Nie wydajemy ich na „jedynaki”, chyba że stan zdrowia kota jest przeszkodą w tak długim oczekiwaniu na adopcję. Każdy przypadek rozważany będzie indywidualnie.

Wszystkie te zasady są po to, aby obie strony – Adoptujący i Fundacja – miały świadomość obowiązków wynikających z adopcji, ale też pewność, że zwierzę trafiło tam, gdzie trafić miało oraz że będzie miało godne życie i już nigdy nie zazna krzywdy.