Zasady adopcji

Koty, które do nas trafiają, zawsze są po różnych przejściach – chore, porzucone, skrzywdzone. Dlatego też dokładamy szczególnych starań, aby dobrze wybrać dla nich NAJLEPSZEGO opiekuna.

Zasady adopcji kota:

Adoptować zwierzę może tylko osoba pełnoletnia;

Przed adopcją przeprowadzamy rozmowę (telefoniczną lub mailową) oraz wizytę przed- i poadopcyjną.

Adoptujący podpisuje z Fundacją Umowę adopcyjną.

Zwierzęta dowozimy do domu adopcyjnego; nie ma możliwości odebrania kota bezpośrednio z Fundacji.

Zwierzęta oddawane przez nas są odrobaczone, zaszczepione i wysterylizowane/wykastrowane, jeśli wiek zwierzęcia na to pozwala. Jeśli adoptowane jest zwierzę młodsze niż jest możliwość przeprowadzenia powyższych zabiegów, wówczas zapis o obowiązku sterylizacji/kastracji znajduje się w Umowie adopcyjnej. Każde adoptowane zwierzę posiada książeczkę zdrowia ze stosownymi wpisami od lekarza weterynarii.

Adopcja małych kociąt (do 6 m-ca życia) jest możliwa tylko na tzw. „dokocenie” lub w „dwupaku/wielopaku”. Nie wydajemy ich na „jedynaki”, chyba że stan zdrowia kota jest przeszkodą w tak długim oczekiwaniu na adopcję. Każdy przypadek rozważany będzie indywidualnie.

Wszystkie te zasady są po to, aby obie strony – Adoptujący i Fundacja – miały świadomość obowiązków wynikających z adopcji, ale też pewność że zwierzę trafiło tam gdzie trafić miało 🙂 oraz że będzie miało godne życie i już nigdy nie zazna krzywdy.